30. March 2017

Oligarkların Savaşı (2017)

Ein Krieg der Oligarchen. Das Tauziehen um die Ukraine, Ulrich Heyden, Verlag Papyrossa 2015, übersetzt von Dr. Nazli Cihan ins Türkische, erschienen 2017 im Verlag Yazılama Yayınevi, Istanbul

Oligarkların Savaşı - Ukrayna İçin Bilek Güreşi

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından eski Sovyet ülkelerinde kapitalist düzen kurulduktan sonra kapitalizmin egemenliği çeşitli araçlarla pekiştirildi. Ancak Ukrayna'da son yıllarda yaşananlar, faşizmin hüküm sürmesi nedeniyle özgün bir örnek oluşturdu.

Ukrayna'da bugün saldırgan milliyetçilik, toplumsal yaşamın bütün alanlarına sirayet ediyor. Nazi artığı çeteler her türlü şiddeti uyguluyor ve gerici hükümet bu çetelerden de yararlanarak iktidarını sürdürüyor. Yıllar sonra Avrupa'nın bağrında faşizm yeniden hortlamış durumda.

Bu kitapta, Alman gazeteci-yazar Ulrich Heyden Ukrayna'da son yıllarda yaşanan gelişmeleri etraflıca ele alıyor ve tüm çıplaklığıyla okurlara sunuyor.

Teilen in sozialen Netzwerken
Bücher
Foto